ภาพพีธีเปิด กศน.ตำบลนราภิรมย์

กศน.ตำบลนราภิรมย์เปิดเมื่อวันที่ 12ธันวาคม2554 ณ อบต.นราภิรมย์ ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมค่ายส่งเสริมการอ่าน

       กศน.อำเภอบางเลน ร่วมกับ กศน.ตำบลทั้ง15ตำบล จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่านในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน(กศน.อำเภอบางเลน) โดยมี เรือโทกฤษณ์ จินตเวช นายอำเภอบางเลนเป็นประธาน ภายในงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้หลากหลาย เช่น การประกวดการเขียนจม. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประดิษฐ์พวงกุญแจ มุมชอบปิ้งความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เห็นประโยชน์ของการอ่านและเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ประธานกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

พิธีเปิด กศน. ตำบล นราภิรมย์

พิธีเปิด กศน.นราภิรมย์ วันที่ 12 ธันวาคม 2553